Press release

Flere penge til fugle og natur ved Gundsømagle Sø

Virksomhed tager grønt ansvar

COPENHAGEN and HØRSHOLM, Denmark – November 30, 2018

Flere penge er på vej til fugle og natur i form af en sponsoraftale mellem virksomheden Gubra og Fugleværnsfonden, som arbejder for mere bæredygtig natur for fugle – og for folk i fondens 22 naturreservater over hele Danmark.

Helt konkret får naturforvaltning og formidling nye muligheder i Fugleværnsfondens naturreservat Gundsømagle Sø ved Roskilde, idet biotekvirksomheden Gubra har valgt at støtte naturområdet med 100.000 kr. om året de næste 5 år. Pengene går til formidling, drift og vedligehold af naturreservatet, som i den grad er værdigt trængende.

– I Fugleværnsfonden glæder vi os over denne første sponsoraftale, som har stor betydning for vores økonomiske råderum og dermed for den natur, som vi køber, forvalter og udvikler, fortæller direktør for Fugleværnsfonden Kristian Dammand Nielsen, som håber, at dette kan danne grobund for andre lignende aftaler. Kristian Dammand Nielsen mener, at med 50 års erfaring indenfor naturpleje og forvaltning af fugle- og naturområder har Fugleværnsfonden solide kompetencer på feltet og dermed rigtig gode muligheder for virksomheder, som ønsker at bidrag med et grønt aftryk.

Hvad kan Fugleværnsfonden?

I en stadig mere trængt natur sikrer Fugleværnsfonden gode, betydningsfulde områder for de fugle, der har allermest behov, samt en høj grad af generel naturbeskyttelse.

– Nok er vi små spillere i en større sammenhæng, men vi har forstand på forvaltning af naturen til gavn for fugle og den øvrige biodiversitet. Når Fugleværnsfonden passer godt på fuglene, gælder det hele naturen og den biologiske mangfoldighed. I den sammenhæng synes vores arbejde vigtigere end nogensinde, siger Kristian Dammand Nielsen.

Virksomhedssponsorater er et nyt initiativ i Fugleværnsfonden, som giver virksomheder med en grøn profil mulighed for at skabe synlige forbedringer med stor værdi for den danske natur.

Sponsoraftalen mellem Gubra og Fugleværnsfonden betyder helt konkret bedre natur for fuglene ved Gundsømagle Sø og bedre formidling af den unikke natur, som findes her.

Gubra – en vision om at styrke naturen

Gubra er en privat biotekvirksomhed etableret i 2008, som laver præklinisk forskning til behandling af metaboliske sygdomme som eksempelvis diabetes og fedme. Siden virksomheden blev grundlagt, har det været en del af visionen, at noget af overskuddet skulle kanaliseres ud i aktiviteter, der kunne være med til at gøre en grøn forskel:

– Gubra er en forholdsvis lille virksomhed, men vi kan rent faktisk være med til at gøre en forskel i et reservat som Gundsømagle Sø, fortæller administrerende direktør Henrik Blou, og håber at andre virksomheder vil gøre det samme: – Der findes masser af andre virksomheder som os, som med en mindre investering har mulighed for at fremme et lokalt naturområde, og dermed styrke den danske natur på den lange bane.

Naturreservatet Gundsømagle Sø rummer flere interessante naturtyper, og Gubras medarbejdere vil have mulighed for at komme på besøg og følge med i tiltagene.

Og i Fugleværnsfonden er man allerede godt i gang. Siden aftalen kom i stand i oktober 2018, er der blevet fjernet en masse vedopvækst langs søen, som har åbnet op for fuglene, der nemmere kan gå til og fra deres fourageringsområder, og der er afsat midler til en omfattende renovering af fugletårnet.

FAKTA
Fugleværnsfonden er en almennyttig, selvstændig fond stiftet af Dansk Ornitologisk Forening i 1966. Midlerne til opkøb og pleje kommer fra testamentariske gaver, tilskud fra fonde og legater samt – ikke mindst – fra private bidrag. Læs mere på www.fuglevaernsfonden.dk

Gundsømagle Sø naturreservat:
Størrelse: 60,5 hektar
Naturtyper: Flere forskellige, våde naturtyper som sø, store rørskove, pile- og birkekrat, tørvegrave og enge. Dertil kommer moser, skov, marker og græsklædte skrænter.
Naturpleje: Op gennem 1950’erne og -60’erne modtog Gundsømagle Sø store mængder urenset spildevand, hvilket endte med at tage livet af Nordsjællands måske mest fuglerige sø. Søen lider fortsat under fortidens synder, som vil tage mange år at udbedre. Fugleværnsfonden arbejder hårdt på at genoprette naturen i søen og derved få genskabt de gode levevilkår for fugle, fisk, insekter og planter.
Rørskoven ved Gundsømagle Sø er Østdanmarks største. Mindre dele af rørskoven skæres med års mellemrum, så den holdes ung og ikke gror til. Derudover er der kreaturer på engen i den ene ende af naturreservatet, og de græsser helt ud til vandet. Det skaber en fugtig eng med gode levesteder, både til blomster og til vibe, rødben og andre vadefugle. Underskoven langs søen er tæt med krat, buske og opvækst af unge træer. De gamle træer bliver ikke fældet, idet træruinerne er vigtige for fuglene – her er både redesteder og masser af insekter og larver.

Kontakt:
Kristian Dammand Nielsen, direktør i Fugleværnsfonden: mobil 2345 2948, mail kristian.dammand@dof.dk

Henrik Blou, CEO i Gubra: mobil 2861 6845, mail hbl@gubra.dk

Foto: Gundsømagle Sø set fra oven/Jan Kofoed Winther, Fugleværnsfonden

Foto: Skægmejse. Gundsømagle Sø er skægmejseland. Her lever den i rørskoven, hvor den er at finde året rundt. Om sommeren lever den af insekter, og om vinteren af tagrørenes frøsætning, som Fugleværnsfonden derfor passer særlig godt på/ Peter Bo, Fugleværnsfonden